Контакты

BIEDRĪBA «VENTSPILS OLIMPISKĀ CERĪBA»

Reģ. Nr. LV 40008056248
Juridiskā adrese: Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3602
Banka: AS Luminor banka
IBAN: LV09RIKO0002013081877
SWIFT kods: RIKOLV2X

BIEDRĪBA «Ventspils jauniešu futbola klubs»

Reģ.Nr. 40008098082
Juridiskā adrese:  Sporta iela 7/9, Ventspils, LV-3601
Banka: AS Luminor anka
Konta Nr. LV87RIKO0000082433019

SWIFT kods: RIKOLV2X

e-mail: faventspils@gmail.com
Телефон: +371 22380449